50 let odličnih rešitev
info@hidra.si   |  02 471-61-55  | 
Delovni čas pon-pet: 7:00-16:00, sob: 08:00-12:00

Znanost in hidravlika

Razvoj hidravlične znanosti in ovire s katerimi se srečujemo

V zgodovino so bila najbolj uspešna mesta tista, ki so bila odprta za trgovino, ljudi, spremembe in ideje. Ti vetrovi sprememb so pogosto povzročali preglavice ustaljenim in zaskrbljenim ljudem, čeprav je hidravlična znanost na koncu prinesla samo koristi. Pomislimo kako so se počutili ljudje ob ideji, da je zemlja okrogla, ki sta jo širši javnosti prvič predstavila antična filozofa Aristotel in Evdoks.  Znanosti, ki so bile odprte za spremembe in nove ideje so bile po večini tudi bolj uspešne. Si predstavljate, kakšno bi bilo vaše razumevanje sveta brez revolucije pri fiziki v dvajsetem stoletju? Albert Einstein(1879-1955) se je v zgodovino zapisal s svojo domnevo, da je svetloba sestavljena iz majhnih delcev (svetlobnih kvantov) in nenazadnje z njegovo teorijo relativnosti.

hidravlika-zanost-einstein

Praksa znanosti na področju hidravlike je v obliki merjenja, spremljanja in računalniškega nadzora izredno sodobna, inovativna in napredna. Hidravlična orodja so učinkovita pri njihovem delovanju.  Danes uporaba hidravlike vključuje Gauckler-Manningove formule za tok odprtih kanalov.

formula1
formula2

Slednja uporaba poenostavlja izraz v hidrometriji, pri čemer dobimo integrirano hitrost tekočine skozi cev. Težave opažamo tudi pri preveč poenostavljeni in težki uporabnosti zakona o moči pri približevanju krivulje (Bernoullijev zakon). Ta zakon je veljaven samo pod posebnimi pogoji. Če bi učenca prosili, naj upošteva Bernoullijev zakon vzdolž struge v burnem toku med površino rezervoarja in kuhinjsko pipo, bi ta hitro podvomil in izgubil vero v učitelja, še posebej, če bi učitelj trdil, da je to v resnici integrirana enačba trenutka.

Težave hidravlične znanosti:

Miselno kovani vodnik:

Izpostavlja našo prirojeno odpornost proti spremembam. Psihološke determinante so skozi eksperimente dokazale, da se ljudje dolgo oklepamo istih paradigm, katere so nam kot resnične bile predstavljene tekom študija.

Zunanje omejitve:

Izpostavili bi radi tudi naše zunanje delovanje sistemov nagrajevanja. Če smo zaposleni kot inženir hidravlike, smo bili že velikokrat seznanjeni s časovnimi pritiski.  Seveda po drugi strani pa te omejitve posledično vplivajo na našo raziskovalo inovativnost. Dandanes je malo radikalnih in revolucionarnih prispevkov, kljub enostavnosti razumevanja in preprostosti nove tehnologije.

V čem je znanost o hidravliki drugačna?

Vprašanje, ki sem nam torej poraja je sledeče, zakaj so sodobne objavljene hidravlične raziskavetako redke?  Sistemi nagrajevanja kot so raziskovalne štipendije, promocije na univerzah (katere so odvisne od objavljanja), teme na doktoratih, so velikokrat dodeljene drugim elitnim znanostim, naša podcenjena hidravlika pa ostaja neraziskana. V našem podjetju se zavzemamo za sodelovanje s podjetji kateri so uvideli problematiko znanosti sodobne hidravlike in so skozi dolgoletne preizkuse in lastno financiranje razvili sisteme, dodatke, orodja, cevi itd, ki garantirajo kvaliteto in učinkovitost.

hidravlicni-elementi